Privacy verklaring

Global Glass products B.V. hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Het opslaan en doorgeven van uw gegevens via het internet zijn om die reden volledig beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens 

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent of persoonlijke informatie verstrekt. Echter, indien u een offerte of bestelling bij ons plaatst is het noodzakelijk, in het kader om onze producten en/of diensten optimaal te kunnen aanbieden, dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de noodzakelijke gegevens bij het voldoen van een betaling. Wanneer u een offerte en /of  bestelling plaats verwerken wij uw order. Deze informatie kan onder andere gegevens over uw bestelling, de prijzen en de datum van bestelling en leverdatum van uw order omvatten. We vragen hierbij ook specifiek om gegevens in het belang van deze offerte en/of order zoals contactgegevens van uw  contactpersoon voor levering en contactgegevens voor de financiële afhandeling van onze order.Als u bij ons informatie opvraagt of een bestelling plaatst , dan leggen wij naam, achternaam en e-mails vast die u heeft ingevuld. Wij leggen uw communicatie met ons vast via e-mail, social media of WhatsApp.  

Bijzondere persoonsgegevens 

Wij houden geen persoonsgegevens bij uit gegevens over bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid en politieke voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt.  
Wel kunt u aangeven bijzondere persoonsgegevens met ons te delen. Door het zelf leveren van (bijzondere) persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten te leveren. 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om uw offerte- , informatie-  en of order af te handelen. Uw contactgegevens gebruiken we om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor aanvullende diensten en om deze diensten te verbeteren. 
Informatie kan eveneens worden gebruikt om u in de toekomst over ons bedrijf, diensten,producten  te informeren en overige marketingdoeleinden waaronder het versturen van onze nieuwsbrieven. Onderaan onze nieuwsbrief kan men inzien onder welke gegevens met bij ons staat vermeld. Dit kan eventueel worden aangepast, dan wel kan men zich hier laten uitschrijven. 

Om de service en dienst of product zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze vervoerders,leveranciers of derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u goederen naar het buitenland gaat, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties. 

Duur van opslag persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. De bewaartermijn is dus geheel afhankelijk het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens 

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@globalglassproducts.com.

Cookies 

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
  • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

Links 

Onze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt. 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: privacy@globalglassproducts.com.

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het is daarom aan te raden deze pagina met regelmaat te bezoeken.

 

Global Glass products B.V. 
Diazweg 3A
4462 HG Goes
0031- (0) 853032930  
Kamer van koophandel: 66718945